DLA BIOLOGA

Dla biologa kultura jest częściowo związana z osob­nikiem ludzkim, częściowo zaś z warunkami środowi­ska. Trzeba zawsze zdawać sobie sprawę, że w rzeczy­wistości mamy do czynienia ze zjawiskiem komplekso­wym: człowiek — kultura — środowisko. Badając sto­sunki ekologiczne populacji ludzkiej rozpatrujemy zawsze wzajemny stosunek człowieka i kultury do śro­dowiska. Na przykład charakterystyka ekologiczna człowieka w Kongo zależy od tego, czy jest on Pigme­jem, żyjącym ze zbieractwa, rolnikiem ze szczepu Bantu, czy zatrudnionym w przemyśle Belgiem.Pizeciwnie, przy badaniu fizjologii człowieka jest bardziej celowe ujmowanie kultury jako jednego z czynników środowiska. Na przykład jeżeli rozpatru­jemy gospodarkę cieplną ustroju ludzkiego, to ubra­nie, sposób mieszkania i warunki pracy należy zaliczyć do warunków zewnętrznych.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)