UKŁAD SYMBOLI

Układ symboli, od których zależy tradycja, można porównać do ukła­du genetycznego, warunkującego dziedziczenie. Cechy kultury mogą zostać w różny sposób przyswojone, po­dobnie w zespole cech biologicznych stwierdza się wie­le rodzajów adaptacji. Cechy kulturowe, tak jak i ce­chy biologiczne, mogą ulec rozszczepieniu lub połącze­niu przez krzyżowanie. Pomimo tych podobieństw trzeba zawsze pamiętać, że mamy do czynienia z ze­społami o odrębnym pochodzeniu i że wykazywane analogie nie świadczą o ich identyczności. W oparciu o     analogie, występujące w omawianych systemach, można jednak zebrać wiele danych o każdym z nich. Wymaga to w każdym razie ogromnej ostrożności w wyciąganiu wniosków, a to, że biologicznymi i kul­turowymi cechami człowieka zajmują się przeważnie ludzie pracujący w odrębnych dziedzinach nauk jest niewątpliwie niekorzystnym momentem dla przepro­wadzania badań.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)